Wszystko co żyje ma swój własny, niepowtarzalny zakres częstotliwości. Dla przykładu kleszcze posiadają częstotliwości od 800 do 1000 kHz, grzyby pleśniowe mają częstotliwość od 200 do 400 kHz, bakterie, wirusy, pierwotniaki posiadają 400 kHz. Każdej jednostce odpowiada specyficzny właściwy tylko dla tej jednostki zakres częstotliwości. Każdy organizm ludzki reaguje przy pomocy reakcji immunologicznych sterowanych sygnałami z mózgu. Rozwój procesów patologicznych wywołuje zmiany zakresów tych częstotliwości w formie patologicznych reakcji (patologiczne sygnały), oraz zanik sygnałów podtrzymujących procesy fizjologiczne. Każdy wirus, każda bakteria charakteryzuje się swoim zakresem drgań. Likwidacja tych drobnoustrojów jest możliwa dzięki zastosowaniu terapii podawanej w formie neuropodobnych sygnałów (złożonych programów terapeutycznych). Poprzez wykorzystanie tych sygnałów eliminujemy grzyby, wirusy, bakterie, pierwotniaki, pasożyty itd. Możemy też niszczyć toksyny, które znalazły się z organizmie na skutek infekcji. Wywołujemy też prawidłowe reakcję systemu odpornościowego.

 
 

Czy terapia biorezonansem jest szkodliwa dla człowieka?

Leczenie biorezonansem nie jest szkodliwe dla organizmu człowieka. Jako element medycyny naturalnej, stanowi w pełni bezpieczną oraz zupełnie bezbolesną formę terapii. W trakcie zabiegu nie jest emitowane żadne toksyczne promieniowanie, które mogłoby prowadzić do powstania jakichkolwiek uszkodzeń narządów w ludzkim ciele.

W organizmie człowieka wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje sygnałów elektrycznych i elektromagnetycznych:

  • aktywność bioelektryczna układu nerwowego,
  • aktywność układu mięśniowego,
  • aktywność metaboliczna narządów wewnętrznych (związana z przemianą materii).

Należy podkreślić, że częstotliwości rezonansowe patogenów są o wiele niższe niż częstotliwość komórek człowieka, dlatego biorezonans magnetyczny nie wpływa na nasze funkcje życiowe. Dzięki terapii biorezonansowej można skutecznie wyeliminować patogenne mikroorganizmy i drobnoustroje znajdujące się nawet wewnątrz najmniejszych komórek ciała, bez jakiejkolwiek szkody dla człowieka.

Leczenie biorezonansem jest ukierunkowane głównie na przyczyny choroby, determinując naturalne procesy autoregulacji oraz samoleczenia organizmu. Niekiedy stanowi jedyną formę leczenia danego schorzenia, jednak nie istnieją żadne przeciwwskazania co do równoległego stosowania innych terapii czy preparatów farmakologicznych

 
 
 
 
 
Skontaktuj się z nami i umów na pierwsze spotkanie